Lefserull med rakfisk

Enno er det vinter og rakfisken si tid er ikkje over. Mange nyt denne delikatessa frå november og framover mot jul, men også etter jul får han stor merksemd og det vert arrangert kåringar og festlege lag til denne spesielle fisken si ære. Tradisjonen går langt tilbake, men dei seinare åra har det blitt fleire og fleire produsentar både i aust og vest, slik at du og eg som ikkje har lært oss denne kunsten, berre kan gå i butikken og henta.

Prosessen fisken har gått gjennom frå fangst til festbord kallast fermentering. Ved å legge til rette for naturen si eiga konservering gjennom ein gjæringsprosess, blir fisken både lett fordøyeleg, smakfull og haldbar. Derfor treng han ingen meir tillaging etter at han er kommen opp or spannet eller ut av vakuumpakken.

ca 10 smakebitar

  • 1 stor fiskelefse
  • ca 2/3  boks seterrømme
  • 1 liten raudløk, skoren fint
  • 1 rakaure / 2 filetar i fine bitar
  • Smør halve lefsa med eit lag rømme. Strø den fint skorne løken over og legg til slutt fisken jevnt utover. Rull saman og skjær i passande store bitar.  Gjer det same med den andre halve lefsa.
  • Det heile blir litt laust på grunn av rømmen og løken, så bitane blir gjerne ikkje så fine. Men smaken er det ingenting å sei på!