Henjatunet. Mat frå Sogn. Glimt frå boka.

Hausten er over oss og vinteren like om hjørnet. Det blir mindre og mindre att av dagen, me lyt vera raske skal me får oss ein tur ut i skog og mark før mørket kjem på. Men rekk du ein tur ut i det milde haustvêret, så sjå om du ikkje finn litt traktkantarell som enno ikkje har takka for seg. Han er av den uthaldande typen, kan godt plukkast inn etter nokre frostnetter òg. Du finn meir om han her og sjølvsagt finn du oppskrifter med både traktkantarell og anna sopp i denne boka som snart er på marknaden.

 

Som til dømes den krema varianten som me her har brukt saman med det delikate og smakfulle, men dessverre så altfor lite påakta kjekjøtet. Spør etter ferskt kjekjøt i kjøtdisken eller høyr med ein lokal bonde om du kan få kjøpa litt. Det er minst like godt og gjerne vel så møyrt som lammekjøt.

Boka kan framleis førehandstingast på

heifredag.no