Tid for bønner

I butikken er bønner tilgjengelege heile året; tørka, frosne eller ferske. Ofte kjem dei langvegsfrå. Har ein litt plass i hagen, er dei relativt takknemlege å dyrka sjølv og i vårt klima er dei på sitt beste no på ettersommaren og utover hausten,  i den grøne utgava sjølvsagt.  Min favoritt mellom bønner er den nyreforma bondebønna, som faktisk…